ppduo.pl | Promocja produktów firmy PP DUO na rynku zagranicznym
22230
post-template-default,single,single-post,postid-22230,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Promocja produktów firmy PP DUO na rynku zagranicznym

Promocja produktów firmy PP DUO na rynku zagranicznym

Realizowany projekt „Promocja produktów firmy PP DUO na rynku niemieckim poprzez udział w targach międzynarodowych”

otrzymał dofinansowanie w ramach:

FUNDUSZU EKSPORTOWEGO

– granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Wartość projektu: 825 606, 52 zł

 

Przedmiotem projektu jest realizacja działań, które mają na celu rozpoczęcie działalności eksportowej produktu PP DUO Sp. z o.o. projektowanie i produkcja etykiet na nowym rynku zagranicznym.